Biyoteknoloji


Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji insan, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan fonksiyonları anlamak ve değiştirmek amacı ile kullanılan teknikler ve işlemlerdir. Biyoteknoloji tıbbi konularda çok büyük ilerlemeler göstermiştir, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük yol kat edilmiştir. Biyoteknolojinin başlıca amacı insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Biyoteknoloji de ürünler ya da üretilen sistemler de biyolojik prosesler kullanılmaktadır.

Biyoteknolojik ürünler; dünya ilaç pazarındakı yerini gittikçe güçlendirmektedir. 2000 yılında dünya ilaç pazarının %10’una sahip olan bu ürünlerin payları bugün %20’lere yaklaşmış durumdadır. Sentez kimyasıyla üretilen ürünler gittikçe azalmakta, birçok firma biyoteknoloji alanına girmek için adım atmaktadır.

Temsilcilikler

Ürünler
Biyoprosesler

Biyoprosesler, bir ürünü elde etmek üzere yaşayan hücrelerden veya hücrelerin bileşenlerinden faydalanan işlemlerdir. Biyoprosesler sonucu kimya, ilaç, gıda ya da enerji sektörlerine ürün sağlanabilir. Biyoprosesler genel olarak üç adımdan oluşur: Hazırlık, üretim ve saflaştırma. Hazırlık aşaması besi yeri ve ekipmanın sterilizasyonunu gerektirir. Üretim aşaması ise reaksiyon kinetiğinin, oksijen transferinin ve diğer parametrelerin optimizasyonu ile başarılabilir. Saflaştırma aşaması ise son ürünü tanımaya dayanır. Biyoprosesleri gerçekleştirmek üzere sıcaklık, gaz dengesi, asitlik gibi pek çok parametrenin kontrol edilebildiği reaktörlere ihtiyaç duyulur. Reaktörler, reaksiyona giren bileşenlere, çıkacak ürüne ve reaksiyon koşullarına göre tasarlanmalıdır. Reaksiyonun kütle ve enerji transferi iyi anlaşılmalıdır. İhtiyaç duyduğunuz özelliklerde ve ölçekte biyoreaktör seçeneklerimiz ile biyoprosesleriniz için çözüm bulabilirsiniz.

İlgili Ürün Grupları