Biyoteknoloji


Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji insan, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan fonksiyonları anlamak ve değiştirmek amacı ile kullanılan teknikler ve işlemlerdir. Biyoteknoloji tıbbi konularda çok büyük ilerlemeler göstermiştir, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük yol kat edilmiştir. Biyoteknolojinin başlıca amacı insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Biyoteknoloji de ürünler ya da üretilen sistemler de biyolojik prosesler kullanılmaktadır.

Biyoteknolojik ürünler; dünya ilaç pazarındakı yerini gittikçe güçlendirmektedir. 2000 yılında dünya ilaç pazarının %10’una sahip olan bu ürünlerin payları bugün %20’lere yaklaşmış durumdadır. Sentez kimyasıyla üretilen ürünler gittikçe azalmakta, birçok firma biyoteknoloji alanına girmek için adım atmaktadır.

Temsilcilikler

Ürünler
Biyomalzemeler

Biyomalzemeler tanı, tedavi, onarma ya da yerine geçme gibi medikal amaçlar için biyolojik sistemler ile etkileşime uygun geliştirilmiş malzemelerdir. Biyomalzemeler organizmanın kendi ürettiği biyolojik materyalden farklılık göstermekte ve yerine kullanılacağı biyomolekül, doku ya da organa fiziksel veya fonksiyonel olarak benzer özellikleri taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır. Biyomalzemelerin yüzeyleri, uygulamalarına özel kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Biyomalzemeyi oluşturacak maddenin kendisi farklı sertlik, gözeneklilik, işlenebilirlik özelliklerine göre seçilebilirken, yüzeyde ihtiyaç duyulan fonksiyonellik için yüzey kaplaması ya da modifikasyonu gerçekleştirilebilir. Biyomalzemelerinizi oluştururken, yüzey kaplamalarını gerçekleştirirken ya da biyomalzemenizin kalite kontrolünü sağlarken çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. Örneğin doku mühendisliği uygulamalarında doku iskelesi gibi yapıları oluşturmak için Üç boyutlu biyobasım sistemlerimizden faydalanabilirsiniz. Biyomalzeme yüzeyinizi biyouyumlu ve fonksiyonel hale getirmek istediğinizde kaplama ve ince film oluşturma sistemlerimizi kullanabilirsiniz. Geliştirdiğiniz malzemenizde ya da kaplamanızın yüzeyinde pürüzlülük ve topografya analizlerinizi taramalı uç mikroskoplarımızla gerçekleştirebilirsiniz. Yine yüzey kalite kontrolünü temas açısı ölçüm sistemlerimiz ile yüzeyde homojenlik ve hidrofobik/hidrofilik özelliklerin tayini ile sağlayabilirsiniz..

İlgili Ürün Grupları