Enerji


Enerjinin temini, ticareti, güvenli şekilde transferi ve nihai kullanıcılara ulaştırılması son birkaç asırdır dünya gündeminin önemli başlıklarından birisi olmuştur. Son yıllarda ise enerji sektörü, uluslararası politikalar ve bölgesel yönelimlerin tayininde olduğu kadar, küresel etkileri olan ekonomik kararların alınmasında ve uygulanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. 

Dünya genelinde endüstriyel süreçlerin yeni, dijital bir faza evirilmeye hazırlandığı günümüzde, enerjinin sınai üretimdeki önemli rolü de sürekli değişmektedir. Artan ticarete bağlı olarak bölgesel ve ulusal düzeyde ulaşım ve lojistik faaliyetleri hızlı bir şekilde büyümekte, bu da enerji ihtiyacındaki yükselişi tetiklemektedir. Birçok refah göstergesi açısından küresel çapta ortalama konfor düzeyinin yükselmesi ve temel hizmetlerin yaygınlaşması da enerji talebini artıran bir diğer faktördür. Enerji talebi bu şekilde artarken, söz konusu talebe cevap verecek arz kapasitesi de çeşitlenerek büyümekte, birkaç on yıl önce hiç gündemde olmayan biyogaz, kayagazı, katalizör, inovatif pil ve batarya teknolojileri gibi teknolojiler enerji sektöründe kendisine alan açmaktadır. Ürün portföyümüzde yer alan pek çok önemli çözümle enerji alanında yaptığınız çalışmaların veya üretimin karakterizasyonunu veya kalite kontrolünü gerçekleştirebilirseniz. Biyogaz Kömür Petrol ve Doğalgaz Piller ve Bataryalar PetroKimya

Temsilcilikler

Ürünler