Biyoteknoloji


Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji insan, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan fonksiyonları anlamak ve değiştirmek amacı ile kullanılan teknikler ve işlemlerdir. Biyoteknoloji tıbbi konularda çok büyük ilerlemeler göstermiştir, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük yol kat edilmiştir. Biyoteknolojinin başlıca amacı insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Biyoteknoloji de ürünler ya da üretilen sistemler de biyolojik prosesler kullanılmaktadır.

Biyoteknolojik ürünler; dünya ilaç pazarındakı yerini gittikçe güçlendirmektedir. 2000 yılında dünya ilaç pazarının %10’una sahip olan bu ürünlerin payları bugün %20’lere yaklaşmış durumdadır. Sentez kimyasıyla üretilen ürünler gittikçe azalmakta, birçok firma biyoteknoloji alanına girmek için adım atmaktadır.

Temsilcilikler

Ürünler
Yaşam Bilimleri

Biyolojik bilimler olarak da anılan yaşam bilimleri tüm canlı organizmalar ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu alanda yapılan araştırmalar temelde sağlık, tarım, tıp, ilaç ve gıda uygulamalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yaşam bilimleri alanında sunduğumuz çözümlerimiz daha çok hücre ölçeğindeki çalışmalarınıza yöneliktir. Örneğin tek hücre biyolojisi ve nanomanipülasyon sistemleri mikroakışkan teknolojisi ile hücre kültürü ölçeğinde çalışabilirsiniz. Buna ek olarak tekil hücre kütle monitörü ile hücre döngüsünü takip ederek çalışmalarınıza katkı sağlayabilirsiniz. Moleküler etkileşimleri takip edebileceğiniz Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans ve QCM-D analizlerinizde hücreler ile de çalışabilirsiniz.

İlgili Ürün Grupları