İlaç ve Klinik


İlaç; insanlarda hastalıklardan korunma, tanı, tedavi veya bir fonksiyonun düzeltilmesi ya da insan yararına değiştirilmesi için kullanılan genellikle bir veya birden fazla yardımcı madde ile formüle edilmiş etken madde ve maddeleri içeren bitmiş dozaj şeklidir.  

Klinik Biyokimya, insanlarda sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi (hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesi), tanısı, takibi, hastalığın seyri ile  öngörü ve tedavinin izlenmesi amacıyla; insana ait biyolojik örneklerin çeşitli laboratuvar yöntemleri ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile incelenmesinde, testlerin seçimi, uygulaması, laboratuvar bulgularının yorumu, tıbbi teşhis ve laboratuvar tanıyı da içeren, tıbba ve kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanıdır.

Sosyal ve çevresel faktörler insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı yoldan maruz kaldığımız, sağlığımızı etkileyen tüm olumsuz faktörlerin tespiti ve yarattığı olumsuz durumların belirlenmesi ve giderilmesi kelimenin gerçek anlamıyla hayati önemini korumayı sürdürüyor. Bu bağlamda ilaçların geliştirilmesi ve üretimi ile klinik araştırmalar üzerine çalışmalar durmaksızın ilerlemekte. İnsanlık, gelişen teknolojileri kullanarak klinik çalışmalar ile hastalıklara daha hızlı tanı koyabilmek ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinebilmek için cevapları aramayı sürdürmekte. Çağdaş farmasötik ve klinik laboratuvarlar, bu hedeflere daha kesin ve hızlı adımlarla ulaşabilmek için bir yandan da dijital dönüşüm süreçleri ve işlem otomasyonları insan hatasını ortadan kaldırmak için yeni teknolojilere adaptasyonlarını sürdürüyor. 

Ürün portföyümüzde hem madde kullanımı veya doping gibi rutin toksikoloji bağlamında, hem de bir araştırma ortamındaki klinik biyokimya faaliyetlerinde gerçekleştirilecek ön hazırlık işlemlerine yönelik ürünlere ulaşabilirsiniz. İlaç alanında ise ilaçların geliştirilmesinde yer alan sentezden saflaştırmaya ve nihai ürün elde etmeye tüm iş akışını kapsayan çözümlerimizi bulabilirsiniz.


Temsilcilikler

Ürünler
İlaç Ar-Ge

İlgili Ürün Grupları