Tarım ve Gıda


Tarım;  bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek amacıyla toprağı işlemeyi ve hayvan yetiştirmeyi içeren etkinliklerin tümü şeklinde ifade edebiliriz.

Gıda ise , doğrudan insan tüketimine sunulmayan canlı hayvan , yem , hasat edilmemiş bitkiler , tedavi amaçlı kullanılan tıbbi ürünler ,  kozmetik , tütün ve tütün mamulleri hariç  , insanlar tarafından yenilen , içilen ve yenilmesi içilmesi beklenen işlenmiş , kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü maddeyi kapsamaktadır.

Birbiriyle bu derece bağlantılı olan iki temel alan , dolayısı ile doğrudan insan sağlığı için büyük önem arz etmektedir. İyi bir tarımın , iyi gıda ürünü temeli olduğu ve sağlıklı bir toplum için gerekliliği kaçınılmazdır. Toprak , gübre , su , hava gibi etkenler tarım için önemli unsurlar olup , bunların yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçların gıdaya ve doğrudan insan sağlığına etkisi önemli bir araştırma konusu olmuştur.  Tarımı etkileyen unsurların rutin şekilde kontrolünün sağlanması , ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar , elde edilen ürünün gıdanın kontrol ve geliştirilmesi , gıda ürünlerinde giderek artan sahtecilik ( tağşiş ) konusu , bilim dünyasında büyük önem oluşturmaktadır.  İyi tarım , iyi gıda ve sağlıklı toplum düşüncesi için ürün portföyümüzde yer alan çözümler ile sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. 

Gıda Gübre

Temsilcilikler

Ürünler