Çevre


Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşam ortamlarını oluşturan hava, su ve toprak gibi alanlardır. Denizler, göller, akarsular, bataklıklar, kumsallar, ormanlar, tarım alanları, dalyanlar, kırlar ve dağlar çevreyi oluşturan alanlar arasında yer alır. Bu alanlar, canlıların üreme ve beslenme ortamlarını sağlar. İnsanlar açısından çevre, diğer insanlarla olan ilişkileri ve etkileşimleri sürecinde tüm canlı ve cansız varlıklarla olan ilişkilerini kapsar.

Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Birbirine bağlı ilişkiler sistemi üzerine kurulu olan çevrenin bozulması ile çevre kirliliği veya başka bir tabirle çevresel sorunlar oluşmuştur.

Çevresel kirliliğinin sebeplerini , hangi mertebede olduğunu , bunlar için ne tür önlemler alınması ve bunları gidermek için ne tür ürünler geliştirilmesi her  zaman öncelik teşkil etmiştir. Bu noktada ürün portföyümüzde yer alan çözümlerimiz ile gerek rutin analizler gerek araştırma geliştirme adına sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. 

Temsilcilikler

Ürünler
İçme Suyu

İlgili Ürün Grupları