Biyoteknoloji


Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

Biyoteknoloji insan, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan fonksiyonları anlamak ve değiştirmek amacı ile kullanılan teknikler ve işlemlerdir. Biyoteknoloji tıbbi konularda çok büyük ilerlemeler göstermiştir, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük yol kat edilmiştir. Biyoteknolojinin başlıca amacı insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Biyoteknoloji de ürünler ya da üretilen sistemler de biyolojik prosesler kullanılmaktadır.

Biyoteknolojik ürünler; dünya ilaç pazarındakı yerini gittikçe güçlendirmektedir. 2000 yılında dünya ilaç pazarının %10’una sahip olan bu ürünlerin payları bugün %20’lere yaklaşmış durumdadır. Sentez kimyasıyla üretilen ürünler gittikçe azalmakta, birçok firma biyoteknoloji alanına girmek için adım atmaktadır.

Temsilcilikler

Ürünler
Biyosensörler

Biyosensörler, biyolojik tanıma sistemleri kullanılarak geliştirilen sensör çeşitleridir. Birbirlerini tanıyan moleküllerin etkileşimleri tespit edilerek biyolojik süreç ile ilgili bilgi elde edilebilir. Bu bilgi biyolojik sürecin düzeni ya da kontrolü için kullanılabilir. Biyosensörler bir biyolojik tanıma unsuruna ek olarak biyolojik tanıma eylemini tespit edecek bir dönüştürücüye ve sonucunda da okunabilir bir sinyale ihtiyaç vardır. Bu biyosensör düzeneği tasarım adımlarının her biri için çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. Örneğin sensör yüzeyinizi oluştururken ince film oluşturma ve yüzey kaplama sistemlerimizi kullanabilirsiniz. Yüzeyin homojenliğinin kontrolünü taramalı uç mikroskopları ile gerçekleştirebilirsiniz. Sensör sisteminizin etkinliği için Multi Parametrik Yüzey Plazmon Rezonans Cihazları ve QCM-D sistemleri ile bağlanma kinetiği ve afinite ölçümleri gibi çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz

İlgili Ürün Grupları