image image image image
image
image
image
image
image
image

Freeman Technology FT4 Powder Rheometer Toz Malzeme Karakterizasyon Sistemi

 FT4 Powder Rheometer

Toz Malzeme Karakterizasyon Sistemi

 

FT4 toz malzeme karakterizasyon sistemi, tozlarda akış karakterizasyonu (reolojisi) için geliştirilmiş bir sistemdir, toz davranış karakterizasyon sistemi olarak da adlandırılmaktadır.

FT4 ile toz malzemelerin kullanıldığı ilaçtan gıdaya, eklemeli imalattan kozmetiğe, toz kaplamalardan, yapı malzemelerine kadar çok geniş bir alanda tozların reolojisini veya toz akış özelliklerini karakterize edebilirsiniz. 


Ürün Özellikleri
Spesifikasyonlar
Belgeler


• FT4 ile proses şartlarınızı simüle edebilirsiniz. Bu sayede numunelerinizi prosesinizdeki gibi birleştirilmiş, hafif sıkıştırılmış, havalandırılmış ya da akışkanlaştırılmış formlarda test edebilirsiniz.


• Kapsamlı bir toz davranış karakterizasyonu sağlayabilmeniz için FT4 ile dinamik akış, yığın ve kayma özellikleri belirleyebilir, çok-yönlü toz davranış analizi gerçekleştirebilirsiniz.

• Geleneksel yöntemlerle birbirinden ayırt edemediğiniz tozları FT4 ile sınıflandırabilir ve süreciniz için en uygun toz formulasyonunu belirleyebilirsiniz.

Tam otomatik test programı ve data analizine sahip FT4 ile toz malzemenizin akmaya karşı direncini toz hareket halindeyken ölçebilirsiniz. Sistemde farklı metodolojiler ile aşağıdaki parametrelerin ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz:


• Yığında: yoğunluk, sıkıştırılabilirlik ve geçirgenlik


• Dinamik akışta: temel akışkanlık, havalandırma, sağlamlaştırma, akış hızı ve spesifik enerji


• Shear: shear cell ve çeper sürtünmesi

• Proseste: ayrılma, yıpranma, topaklanma, elektrostatik, nem ve yığın oluşturma

Detaylı bilgi almak için