Vario TOC Cube

Maksimum Performans, Kompakt Tasarım

Sınırlamalar olmaksızın TOC / TNb analizi

Sıvı, çamur ve katılardaki toplam organik karbon ve toplam inorganik karbon tayini için devrim niteliğindeki, yeni tasarlanmış analizör.

Bir ilk olarak, sulu çözeltilerde TOC veya TNb'yi ölçmek için ppb duyarlılığı, herhangi bir numune matrisinde otomatik olarak % 100 karbon konsantrasyonuna kadar  ölçüm yapabilmek için organik element analizinin doğruluğu ve güvenilirliği ile birleştirildi. 1.200 °C'ye kadar serbestçe seçilebilen bir aralıkta yüksek sıcaklıkta sindirim ve katalitik ikincil yanma  vasıtasıyla bağlı karbon oksidasyonu.

TC / TIC, TOC / NPOC, POC ve DOC için ölçüm modları. Oluşan CO2, bir halojen tuzağı ve ardından 3 aşamalı yoğun gaz kurutma sistemi ile saflaştırılır. Olağan dışı doğrusallığa sahip süper geniş NDIR-fotometre ile CO2 tespiti. SO2 spektral girişmine karşı bile sorunsuz sonuç verme ve örnek seyreltmeksizin 0 ila 60,000 ppm C gibi olağanüstü bir konsantrasyon aralığında analiz gerçekleştirebilme. Yeni geliştirilen matris ayırma sistemi (patent bekleyen), mineral içeren numuneler (örneğin deniz suyu) için bile uzun süreli ve kesintisiz çalışma hizmeti verir. Opsiyonel elektrokimyasal sensör (EC), kızılötesi (IRIR) veya kemülüminesans dedektörü (CLD) aracılığıyla ppb seviyesine kadar bağlı toplam azotun (TNb) NO olarak belirlenmesi.

Teknik Özellikler

Ölçüm yöntemi
1200 ° C'ye kadar yüksek sıcaklıkta katalitik oksidasyon ve TOC, NPOC, TC, TIC, POC (VOC), DOC için NDIR ile CO2 ölçümü. TNb, EC, NDIR veya CLD(isteğe bağlı) ile eşzamanlı olarak ölçüm.

Geniş Dedeksiyon aralığı
0 ila 60,000 mg/L C, dedeksiyon limiti 6 ppb (SD). 0.05 ve 2 mL arasındaki değişken numune hacmi ve otomatik seyreltme tek bir standart çözeltiden çok noktalı kalibrasyona olanak sağlar. Bütün kalibrasyon aralığında olağanüstü doğrusallık.

Sıvıların ve katıların analizi için modüler kavram
Sıvılar ve katılar için opsiyonel otomatik numune besleyicileri, alternatif olarak manuel örnek değişimi ile maliyet-etkin çözümler. Hızlı ve kolay değiştirilebilir. Herhangi bir zamanda yükseltme olanağı ile.

Gerçek matris ayrımı
Yeni reaktör konsepti, gerçek matris ayırımı sağlar ve yakma tüpüne maksimum koruma sağlar. Salin solüsyonlarının (örneğin tuzlu su) veya diğer karmaşık numune matrisleri analizleri için mükemme özellikler.

Yüksek performans ve maksimum esnekliğe sahip yazılım
Windows standart PC'li alet kontrolü, kalibrasyon sihirbazı ile kontrol ve değerlendirme yazılımı, sistem uygunluk testi, istatistik ve gelişmiş matematik işlemleri, opt. 21 CFR bölüm11 uyarınca. Entegre bakım yazılımı ve kapsamlı yardım menüsü.

Onaylamayı destekler
FDA düzenlemelerine göre IQ, OQ ve PQ için Standart İşlem Prosedürleri (SOPs) ve Sertifikalar ile eksiksiz nitelik dokümantasyonu

Kolay, kompakt ve ekonomik
Eşsiz enstrüman konsepti, yüksek esneklik ve analitik performans ile kolay bakım ve düşük bakım masrafları için optimize edilmiştir.

Opsiyonlar

Kontrol ve değerlendirme birimi:
Sabit diskli PC, CD / DVD-ROM sürücüsü, Windows® işletim sistemi (İngilizce), Kontrol ve değerlendirme yazılımı vario TOC cube, TFT düz ekranlı monitör, bağlantı kablosu ile mürekkep püskürtmeli yazıcı.

Sıvılar için numune enjeksiyon modülleri
Cihaza tamamen entegre edilmiş, farklı seçenekte sıvı otomatik numune besleyiciler. Tüm pozisyonlar karıştırılabilir ve temizlenebilir.

32 pozisyon septalı 40 mL vial için
50 pozisyon vidalı kapaklı 12 mL vial için
80 pozisyon 6 mL vial için

Alternatif olarak, manuel numune değiştirme özelliğine sahip,opsiyonel entegre karıştırıcı , uygun maliyetli bir çözüm. Katı numune besleyiciye hızlı ve kolay değiştirilebilir.

Katılar için numune yerleştirme modülleri
80 numune (maksimum ağırlık 1 g *) veya maksimum 120 numune (maksimum ağırlık 300 mg *) kadar numune besleyici ile katı analizleri için tam otomasyon. Alternatif olarak manuel örnek değişimi ile maliyet-etkin çözüm. Sıvı numune besleyicisine hızlı ve kolay değiştirilebilir.

Katılarda TIC-belirlenmesi için ek modül SoliTIC
Katıların güvenli şekilde asitlendirilmesi amacıyla kullanılan bir modüldür. Ekli olduğu TOC analizörünün dedektörü ile ölçüm için karbonat karbonun (TIC) CO2 olarak serbest bırakılması. Bağlı olduğu reaktörde konforlu örnek değişimi.
Örnek miktarı: 5 g'a kadar
Ölçüm aralığı: 0.5 μg - 100 mg TIC mutlak

TNb tayini
Toplam bağlı azotun (TNb) eş zamanlı tespiti için farklı dedektör opsiyonları.

EC - Uygun maliyetli bir elektrokimyasal hücre ile TNb algılaması
Ölçüm aralığı: 0 - 700 ppm
NDIR - Yüksek performanslı ve olağanüstü doğrusallığa sahip kızılötesi dedektörü ile TNb algılama.
Ölçüm aralığı: 0 - 50 000 ppm
CLD - Kemilüminesans dedektörü ile TNb algılama
Ölçüm aralığı: 0 - 1 000 ppm

Yararlı araçlar
Katı örnekleri kolaylıkla taşımak ve düzenlemek için tek bir standart Teflon® tepsinin hızlı kalibre edilmesi için harici balon tutucu gibi ek yardımcı aletlerin seçimi ve daha fazlası.

Parçacık içeren atık suyun vario TOC Cube ile analizi

Vario TOC Cube ile endüstriyel proses suyundaki  TOC analizi

Vario TOC Cube kullanarak toprak ekstraktlarında TOC ve TNb analizi

TOC Cube Vario ile deniz suyunda TOC hızlı tespiti

Vario TOC Cube kullanarak tuzlu suda düşük TOC konsantrasyonlarının analizi

Uygulamalar

Sarflar

ISO 8245, Su kalitesi- Toplam organik karbon (tok) ve çözünmüş organik karbon (çok) tayin kılavuzu

10694, Kuru yanma sonrası organik ve toplam karbon tayini
EPA 415.1, Organik Karbon (yakma ve oksidasyon)

European standard acc. to EN 1484, Su kalitesi- Toplam organik karbon (tok) ve çözünmüş organik karbon (çok) tayin kılavuzu

ENV 12260. Su kalitesi - Azot tayini - Bağlı azotun yakıldıktan ve azot dioksite yükseltgendikten sonra kemilüminesans dedektör kullanılarak tayini

Seçilen moda uygun ve tüm sarfları kapsayan kitler bulunmaktadır.
Sarf kitleri için bizimle iletişime geçiniz
Email: info@terralab.com.tr

İlgili Metotlar ve Yönetmelikler

Video

 

Broşür

Elementar vorio TOC cube Brochure
Elementar vario TOC cube

Vario TOC Cube
Maksimum Performans, Kompakt Tasarım
Sınırlamalar olmaksızın TOC / TNb analizi

Elementar vario TOC cube
Elementar vario TOC cube
Elementar vario TOC cube
sayfa başına git

TERRALAB© Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş  · Tic.Sicil: 125710 · Mernis: 0084000614900014
Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9  A.Öveçler  06460 Çankaya / Ankara / Türkiye    T: +90 312 472 73 96  |  F: +90 312 472 73 98

ANASAYFA ·  HAKKIMIZDA  ·  İLETİŞİM  ·  TEMSİLCİLİKLER  ·   ETKİNLİKLER  ·  info@terralab.com.tr

Terralab. Analiz Araştırma. 21 yıl.