Çalışma Prensibi

AA1 model otoanalizör; otoörnekleyici, peristaltik pompa, kimya manifoldu, detektör ve verilerin değerlendirildiği yazılım paketinden oluşmaktadır. Örnek ve kimyasal ajan, peristaltik pomplar  aracılığıyla kimya manifolduna gönderilir. Herbir örnek arasına, düzenli aralıklarda hava kabarcığı yerleştirilerek reaksiyon segmentleri oluşturulur ve  bu segmentler cam sarmallarla karıştırılır.Analiz edilecek parametre ve seçilen metoda göre reaksiyon için gerekli distilasyon, dializ, UV özütleme, ısıtma vb. işlemler kimyasal manifold üzerinde gerçekleştirilir ve kolorimetrik olarak detektörde ölçüm tamamlanır.  AA1 model otoanalizör hava kabarcığından etkilenmeyen ölçüm teknolojisi sayesinde hızlı reaksiyon süresi, düşük kimaysal tüketimi ve yüksek hassasiyet sağlamaktadır. Otoanalizör seçilen konfigurasyona bağlı olarak; saatte 60-70 numune analizi yapabilmektedir.

 

Uygulamalar

Her türlü; su, atıksu, deniz suyu, toprak, bitki, gübre, tütün, gıda ve farmasötik uygulamalarda; alkanite, amonyak, boron, kalsiyum, klorür, krom (6), florür, sertlik, demir, iyot,magnezyum, manganez, nikotin, nitrat, nitrit,amonyak, toplam azot, Kjeldahl azotu, fenol, fosfat, fosfor, potasyum, sodyum, silikat,    sulfit, renk, bakır, çinko, toplam uçucu asitler, toplam  uçucu bazlar, ve siyanür analizlerinde kullanım alanına sahiptir.

 

Kullanılan Metotlar

Seal Analytical firmasının geliştirdiği 1000'e yakın metot bulunmaktadır. Bu metotlardan örnek matriksine, konsantrasyon aralığına ve analite göre uygun olanı tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen  metot, USEPA, ASTM, ISO, AOAC DIN, CORESTA ve diğer uluslarası metotlarla uyumludur.

Seal Analytical AA1 Brochure

 

Otoanalizör:
Sürekli Akış Analizörü

Continuous Flow AutoAnalyzer

Seal Analytical AA1

http://www.seal-analytical.com
Terralab

Terralab
Laboratuvar
Malzemeleri
San.Tic. A.Ş

TERRALAB©  . Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. .  Tic.Sicil. 125710 .   info@terralab.com.tr  . T: +90 312 472 73 96  .  F: +90 312 472 73 98  . Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9 A.Öveçler  06460 Ankara

Seal Analytical

Sürekli Akış Analizörü  - Otoanalyzer  Continuous Flow Auto Analyzer

Seal Analytical AA1

Seal Analytical AA3 HR

Seal Analytical QuAAtro39

Kesikli Analizör - Otoanalyzer Discrete Analyzer

Seal Analytical AQ1

Seal Analytical AQ2

Seal Analytical AQ400

www.seal-analytical.com