Temsilciliklerimiz

KSV-NIMA

Yüzey kaplama cihazları

IR Yüzey analiz cihazları (PM-IRRAS Polarization Modulation Infrared)

 Q-SENSE

Quartz crystal microbalance (QCM-D) sistemleri

BEHR LABOR TECHNIK

Kimyasal Analiz Cihazları

Su ve çamur kalitesi tayini cihazları

BIONAVIS

Yüzey plazma rezonans cihazları (Surface plasmon rezonance /MP-SPR

CDS ANALYTICAL

Çözelti, süspansiyon, polimer, biyopolimer karakterizasyonu

Hava kalitesi tayin ve atmosfer araştırma cihazları

Su ve çamur kalitesi tayini cihazları

Pirolizerler, GC, GC/MS, direk MS ve FT-IR için numune hazırlayıcılar

IONICON

Hava kalitesi tayin ve atmosfer araştırma cihazları

HIDEN ANALYTICAL

Hidrojen saflaştırma, zenginleştirme, depolama, araştırma cihazları.

Plazma ve yüksek vakum karakterizasyonu cihazları

Proses izleme ve kontrol cihazları

Yüzey karakterizasyonu cihazları

SIMS İkincil iyon kütle spektrometreleri, iyon tabancaları

MICROMERITICS

Sorpsiyon desorpsiyon cihazları

Toz ve parça örneklerde fiziksel karakterizasyon

BET Yüzey alanı porozite ve mikro gözenek boyut dağılımı ölçüm cihazları

NANOSURF

Atomik kuvvet mikroskobu ve taramalı tünelleme mikroskop

SKC

İş sağlığı izleme ve örnekleme

TELEDYNE HASTING

Proses izleme ve kontrol cihazları

TELEDYNE LEEMAN

Kimyasal Analiz Cihazları

TELEDYNE TEKMAR

Su ve çamur kalitesi tayini cihazları

TRLINSTRUMENTS

Biyoreaktör / Fermentör Sistemleri

Reaksiyon sistemleri, Pilot tesisler

Proses izleme ve kontrol cihazları

Attension

KSV NIMA

Q-Sense

Behr labor Technik

Bio Navis

CDS Analytical

Ionicon

Hiden Analytical

Laurell Tecnologies

Micromeritics

Nanosurf

SKC

leeman_logo

Teledyne Hastings Instruments

Teledyne Tekmar

TRLInstruments

Seal Analytical

Horizon Technology

WATSON MARLOW

Peristaltik pompa ve hortumlar

Watson Marlow

ZETON

Reaksiyon sistemleri, Pilot tesisler

Zeton

TERRALAB© Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş  · Tic.Sicil: 125710 · Mernis: 0084000614900014
Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9  A.Öveçler  06460 Çankaya / Ankara / Türkiye    T: +90 312 472 73 96  |  F: +90 312 472 73 98

ANASAYFA ·  HAKKIMIZDA  ·  İLETİŞİM  ·  TEMSİLCİLİKLER  ·   ETKİNLİKLER  ·  info@terralab.com.tr

sayfa başına git
Terralab Analiz Araştırma 20 Yıl