SPE-DEX 4790 & Envision Demonstration                       SPE-DEX 4790 Automated Extraction System
                                                                                             Product Demonstration

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Denetleme İzleme Parametreleri,

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

TS 266, EPA 8270D, EPA62, EPA 8270, EPA 608

Laboratuvarınızda halihazırda kullandığınız herhangi bir örnek şişesi ile tamamen uyumlu adaptör seçenekleri

Yüksek gerikazanım için örnek şişesinin otomatik olarak organik çözgen ile temizlenmesi

20ml'den 8 L'ye kadar numune hacminin eksktrakte edilebilmesi

Hızlı Akış Diski (Fast Flow Disk) ile parçacıklı numunelerin tıkanmadan ve hızlı ekstraksiyonu

Paraçıkları filtre üzerine aktarmak için geniş su giriş kanalı

Her örnek arası sistemi temizlemek için Purge opsiyonu

Dikloromethan,metanol,hekzan, vb. çok farklı çözgenlerin kullanım imkanı

Organik ve sulu atıkların bağımsız olarak toplanabilmesi

5 farklı çözgen ile şartlandırma, 3 farklı çözgen ile  elusyon imkanı

Eşsiz Web Temelli Yazılım Teknolojisi

Herhangi bir noktadan sisteme ulaşma imkanı

On-board tanı ve sistem hazır raporlama sistemi

Hızlı başlama için hazır ve yüklü metotlar

Yeni metot oluşturma ve kaydetme

Ikonlar üzerinden hızlı statü değerlendirmesi

Metotların diğer sistemlere aktarılabilmesi

8 farklı ünitenin tek bir yazılımdan kontrol edilmesi

25-250ml/dk aralığında ekstraksiyon hızı

İçme Suyu, Yerüstü Sular, Atıksu, Deniz Suyu vb: Pestisit, PAH vb. organik bileşiklerin analizi

Gıda Güvenliği&Paketleme: Mikotoksin, AOAC, CODEX Metotlar

Santrallerde Gözlem: Furan ve Pasivator Analizleri

Çevresel ve Sağlıkta Gözlem: 1,4 Dioksan ve Nitrosamin Analizleri

Tarım ve Hayvan Sağlığı: Herbisit Analizleri

Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Analizleri

Kalınt ve Pestisit Analizleri

Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Ve Pestisitlerin Analizleri

Dioksin /Furan Analizleri

SPE-DEX®4790 programlanabilen, çok amaçlı otomatik katı faz ekstraksiyon sistemidir. SPE-DEX®4790 sulu numunelerin pestisit ve PAH analizleri öncesi doğrudan orjinal örnek şişelerinden ekstrakte edilmesini sağlar. Sisteme başla komutu verildikten sonra, sorbent malzemenin önşartlandırılması, örneğin disk üzerinden geçirilmesi, hava ile belirli bir zaman kurutma ve elusyon adımlarının tümü sistem tarafından ve yazılım üzerinden kontrol edilerek otomatik olarak yapılır. SPE-DEX®4790, Otomatik Katı Faz Ekstraksiyon Sistemi, az çözgen kullanma, az atık oluşturma, laboratuvar güvenliğini arttırma vb. birçok avantaja sahiptir. Sağladığı otomasyon sayesinde, operatörler arası  üretkenliği arttırır, birçok numuneyi güvenli bir şekilde ekstrakte eder ve daha iyi sonuçlar için daha az iş yükü vaad eder.

Tavsiye Edilen Konfigurasyon:
SPE-DEX®4790 ile ekstraksiyon, DryVap ile kurutma ve konsante etme, SolventTrapsvoc çözgen geri kazanımı

Horizon_Technology_SPE-DEX-4790-a

Otomatik Katı Faz Ekstraksiyon
Ünitesi (Disk Temelli)

SPE-DEX®4790

Ekstraksiyon / Kurutma / Evaporasyon / Konsantrasyon / Çözgen Gerikazanımı adımları ile GC, LC/MS ve LC sistemleri öncesi önişlem / zenginleştirme üniteleri

Genel
Genel
Uygulamalar
Uygulamalar
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Metotlar Yönetmelikler
Metotlar Yönetmelikler
Video
Video
mb-b
Terralab

Terralab
Laboratuvar
Malzemeleri
San.Tic. A.Ş

ondokuz
terralab-d

TERRALAB©  . Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. .  Tic.Sicil. 125710 .   info@terralab.com.tr  . T: +90 312 472 73 96  .  F: +90 312 472 73 98  . Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9 A.Öveçler  06460 Ankara