mb-b

Introduction to the SmartPrep                                          1-mL Sample Delivery Demo                                               SmartPrep Cartridge Extractor II

         

 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Denetleme İzleme Parametreleri,

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

TS 266, EPA 8270D, EPA628

Yüksek geri kazanım ve kararlılık için; pozitif basınç ile kontrol edilen örnek ve çözgen akış hızları

1,3,6 ml hacimli kartuşlarla uyumlu tasarım

Tek bir numuneden 4 farklı ekstraktın edinimi

Laboratuvarın iş yüküne göre modüler ve eklenti yapılabilen tasarım

Düşük taban alanı sayesinde laboratuvarda yer tasarruffu

Farklı çözgenlerin farklı oranlarda ünite tarafından ekstraksiyon öncesi karıştırılması

Statü Göstergeleri (Renk-kodlu örnek ve fraksiyon hat takibi, çözgen hacmi  durumu ve hesaplayıcısı, klorlu ve organik atıklar için hacim

Hesaplayıcısı, her bir numune için zaman ve kalan zaman sayacı, grafiksel katı faz ekstraksiyon (SPE) adım gösterge ikonları)

1ml'den 4 Litreye kadar örnek hacmi ektraksiyonu

Otomatik filtreleme, konsantrasyon, temizleme ve tampon değişimi

Katı Faz Ekstraksiyon(SPE) otomatik seyreltme

Yazılıma barkod okuyucu entegrasyonu

.pdf,.csv, .txt formatlarında rapor oluşturma ve laboratuvar bilgi sistemine (LIMS) aktarma

İçme Suyu, Yerüstü Sular, Atıksu, Deniz Suyu vb: Pestisit, PAH vb. organik bileşiklerin analizi

Gıda Güvenliği&Paketleme: Mikotoksin, AOAC, CODEX Metotlar

Santrallerde Gözlem: Furan ve Pasivator Analizleri

Çevresel ve Sağlıkta Gözlem: 1,4 Dioksan ve Nitrosamin Analizleri

Tarım ve Hayvan Sağlığı: Herbisit Analizleri

Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Analizleri

Kalınt ve Pestisit Analizleri

Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Ve Pestisitlerin Analizleri

Dioksin /Furan Analizleri

SmartPrep Extractor II, elle yapılan (vakum manifoldu) katı faz ekstraksiyon (SPE) adımlarının tümünü  otomatik olarak gerçekleştirmektedir. 12 adete kadar numune kullanıcı müdahelesi gerekmeksizin hazırlanabilmektedir.Ünite, dokunmatik ekran veya yazılım üzerinden kontrol edilebilmektedir.Üniteye bağlanan 12 numunenin her biri farklı metotlar kullanılarak çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca, sıvı sıvı ekstraksiyon tekniğindeki, operatör bağımlılığı, uzun süre vb. tüm dezavantajları ortadan kaldırmaktadır.

SmartPrep®  Extractor II Otomatik Katı Faz Eksktraksiyon (SPE) Ünitesi ile laboratuvarınızda, işakışı, verimlilik, ve analiz sonuçlarının kalitesini, yüksek uzmanlık ve eğitim gerekmeksizin geliştirilmiş otomasyon teknolojisi ile arttırabilirsiniz.

mv-a
mv-b
mmy-a
mmy-b
mt-a
mt-b
mu-a
mu-b
mg-a
mg-b

 

Horizon_Technology_SmartPrep_Extractor

Otomatik Katı Faz Ekstraksiyon Ünitesi

(Kartuş Temelli)

SmartPrep® EXTRACTOR II

Ekstraksiyon / Kurutma / Evaporasyon / Konsantrasyon / Çözgen Gerikazanımı adımları ile  GC, LC/MS ve LC sistemleri öncesi Önişlem / Zenginleştirme üniteleri

Terralab

Terralab
Laboratuvar
Malzemeleri
San.Tic. A.Ş

ondokuz
terralab-d

TERRALAB©  . Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. .  Tic.Sicil. 125710 .   info@terralab.com.tr  . T: +90 312 472 73 96  .  F: +90 312 472 73 98  . Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9 A.Öveçler  06460 Ankara