-  Plazma ortamındaki bileşenlerin (iyonların) tayini için kullanıma özel tasarlanabilen ürünler ile etkili  çözümler.
-  Aktif yüzey kimyası ve katalitik aktivite analizinde  tamamı otomatik sistemler ile gerçek zamanlı işlemler.
-  Yüksek vakum ortamında veya basınçlı ortamlar için tasarlanmış Artık Gaz Analizi (RGA) sistemleri ile,
   gerçek zamanlı analizler.
-  Quadrupole kütle spektrometreleri ile zorlu ortamlarda yüksek hassasiyetli gerçek zamanlı kantitatif analizler.
-  Yüzey bileşenlerinin ve kontaminasyona sebebiyet veren maddelerin tayinininde etkin analiz.
- Termal analiz çalışmalarında çıkan gazların analizlerinin sıcaklığa ve zamana bağlı olarak yapılabilmesi
   için tasarlanmış üstün performanslı quadrupole kütle spektrometreleri,
-  Vakum proseslerinde, prosesin izlenmesi, kontaminasyon belirlenmesi ve kaçak kontrolü.
-  Su buharı, hidrokarbonlar, uçucu organik karbonlar, hava kaçakları gibi vakum kalıntılarının
   hassasiyetle belirlenebilmesi.
-  Membran örnekleme teknolojisi ile toprak, su ve atık su örneklerinde hapsolmuş gazların gerçek zamanlı analizi
   ve yüksek tekrarlanabilirlik ve hassasiyet.
-  Moleküler Demet Epitaksi (MBE) uygulamalarında moleküler demet kaynağının etkin kontrolü,

Uygulamalar

Plazma karakterizasyonu, katalizör uygulamaları, UHV Yüzey Bilimi, SIMS yüzey analizi, ince film ve yüzey uygulamaları, termal analiz TA-MS, nanoteknoloji, artık gaz analizi, çözünmüş madde analizi, MBE analizleri

 

www.hidenanalytical.com

TERRALAB©  . Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. .  Tic.Sicil. 125710 .  info@terralab.com.tr  . T: +90 312 472 73 96  .  F: +90 312 472 73 98  . Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 14/9 A.Öveçler  06460 Ankara

Terralab
Laboratuvar
Malzemeleri
San.Tic. A.Ş

Terralab - 17.YIL