laurell_spin_coater_edc_systems-b

Dönel Kaplama Cihazları

Spin Coater & EDC™ Systems

terralab_etkinlik_a

Analytica 2016
10-13 Mayıs 2016 - Münih / Almanya

6. Ulusal Kataliz Kongresi (NCC 2016)
27-30 Nisan, 2016 -Bursa

Arablab 2016
20-23 Mart 2016 - Dubai

2016 Yılında Katıldığımız

Fuar, Kongre ve Konferanslar

EDC sistemler  tamamen uygulama esaslı dizayn edilir bu yüzden standart bir konfigürasyonları yoktur. Kontrol ünitesi, process
(işlem) süresince  sistemin sadece çıkış basıncını değil, opsiyonel olarak eklenebilen ısıtma döngüsündeki sıcaklığı, durulama/yıkama sonucu atılan suyun sertliği, pH değişmi gibi parametreleri de ölçebilir. Her bir işlem sonrası hazne yıkama ve kurutma işlemi dahil edilebilir ya da bağımsız bir adım olarak yürütülebilir.

Laurell / Dönel kaplama cihazları Spin Coater & EDC Systems 

Hiden Analytical HPR-40 DSA Gaz Analiz Sistemi Enzima Kinetik Probu

Enzimatik çalışmalarda
çözünmüş gaz/buhar içeriklerinin analizi

HPR-40 DSA Çözünmüş Gaz Analiz Sistemi Enzim Kinetik Probu

HPR-40 DSA bu zamana kadar sunmuş olduğu geniş gaz örnekleme probları (inlet) ile toprakta, elektrokimyasal reaksiyonlarda, biyoyakıtlarda anlık gaz analiz imkanı sağlarken, artık enzimatik çalışmalarda etkin çözümler sunabilmektedir.

Hiden Analytical / Gaz Analizi / HP4-40 DSA Çözünmüş Gaz Analiz Sistemi / Enzim Kinetik Probu

Terralab - 17.YIL

Terralab
Laboratuvar
Malzemeleri
San.Tic. A.Ş

terralab-d
ondokuz
menu_bar